Öğr. Gör. Mehmet İSEL

Öğr. Gör. Mert TAŞKIN

Öğr. Gör. Eda ÖZTÜRK

Dünya’nın kabul ettiği bankacılık sektörünün günümüzde hızla ilerlemesi, resmi işlemlerin tamamına yakını ve dış ticarette oldukça önemli rolü olan bankalara olan vasıflı ve kalifiye işgücü talebini arttırmıştır.

İş sahası oldukça geniş olan Bankacılık Sektörüne genç, dinamik, yetkin gençlerimizi hazırlıyoruz.