avrasya-universitesi-meslek-yuksek-okullari-banka-sigortta-slide-3

 

 

Hedefler

Günümüz koşullarında, bankacılık ve sigortacılık sektörü, küreselleşmeden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde bankacılık ve sigortacılık sektöründe çok uluslu şirketlerin de önemli bir paya sahip olmaya başlaması ile nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençlerin istihdamına olan gereksinim daha da artmaktadır.

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programının amacı, bankacılık ve sigortacılık mesleğinin temel ilkeleri çerçevesinde, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış, mesleki yabancı dile vakıf, mesleğin sorumluluğu ve iş ahlakı bilincinde olan ara insan gücü yetiştirmektir.

Mezunların Çalışma Alanları

 Ticaret Bankaları
 Kamu Bankaları
 Yatırım ve Kalkınma Bankaları
 Bankalar Birliği
 Döviz Büroları
 Sigorta Şirketleri
 Sigorta Acenteleri
 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 Sigorta Broker Firmaları
 Sigorta Ekspertiz İşletmeleri
 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
 Sermaye Piyasası Kurulu
 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
 Lojistik ve Taşımacılık İşletmeleri
 Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer

Ayrıca öğrencilerimiz, toplam 10 hafta süreli işyeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmekte ve gelecekte çalışacakları iş alanları ve kişiler ile öğrencilik aşamasında tanışmaktadırlar.