Bankacılık ve Sigortacılık Programı Misyon ve Vizyon

Misyon
Ülkemizin ekonomik gelişimine ve istihdama katkı sağlamak, rekabet düzeyi artan finans sektöründe etkinlik ve verimliliği artırmak için; kendini sürekli olarak geliştiren, bilgiye ulaşmayı bilen ve analitik düşünüp çözüm üretebilen, rekabetçi işgücü yetiştirmek ve geliştirmektir.

Vizyon
Toplumsal sorumluluk sahibi, insan merkezli ve evrensel düşünce yapısına sahip, dünya standartlarında işgücü yetiştiren bir yükseköğretim kurumu ve Türkiye’nin Bankacılık ve Sigortacılık alanında eğitim merkezi olmaktır.